V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uděluje zákazníkspolečnosti DODO for life s.r.o. dobrovolně oprávnění shromažďovat, uchovávat a dálezpracovávat jeho osobní údaje.